News

Projekti Eco-You(th) Tirana, Y4S shpall procesin e prokurimit

Ne kuader te projektit “ECO-YOU (th) TIRANA, organizata Youth 4 Society shpall procesin e prokurimit për shërbimin TRANSPORTI me Autobuz ose furgon.
Kushtet për pjesëmarrje:Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre sikurse parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese deri më 5 Nentor 2022 , në adresën e e-mailit: info@youth4society.org  
Shkarkoni thirrjen e meposhtme per me shume!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.