News

Nis shkolla dimerore “Te rinjte ne mbrojtje te Mjedisit

Sot nis Shkolla Dimerore “Te rinjte ne mbrojtje te Mjedisit”. Kjo shkolle zhvillohet ne
Projekti “ECO-YOU (th) TIRANA“ i cili zbatohet nga Youth4Society (Y4S) dhe Qendra për
Ekselencë Destiny (QED). Ky projekt eshte vene ne jete si pjese e programit Tirana
Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor
Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë. Ne diten e pare pjesemarresit u njohen
me objektivat e shkolles, programin, organizatat zbatuese dhe TEYC2022.

*Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.*

#tirana#youth#EuropeanYouthCapital2022
#EYC2022#ActivateYouth
#EuropeanYearOfYouth#NationalYouthCongress
#CityOfTirana#Rini aktive #Vullnetarizëm#argëtim#Gjithëpërfshirje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.