News

CRAFTING FUTURES, The Youth Worker’s Manual to EntreComp Applicability through Non-Formal Education

Published by:

Youth4Society and its’ project partners have produced the Manual on Youth Entrepreneurship Competences in the frame of Erasmus Plus Ka2 project “YEeS”.

The Manual is crafted based on extensive research findings, expertly merging the EntreComp framework with non-formal education tools. Specifically designed for youth workers, its purpose is to facilitate knowledge sharing, empowering and nurturing the entrepreneurial spirit in young individuals.

 Structured to mirror the Entrepreneurship Competences framework developed by European Union, this manual comprehensively covers all 15 competences with 20 practical workshops and tools.

Check out the manual on the link below:

News

Shkolla Dimerore/ Tirana European Youth Capital

Published by:

Shkolla Dimerore “Te rinjte ne mbrojtje te Mjedisit” u permbyll me sukses me nje
pjesemarrje aktive te te rinjve nga Shqiperia por dhe te ftuarve nga Italia, Maqedonia e
Veriut dhe Bosnja dhe Hercegovina. Te rinjte u njohen me nje program te strukturuar
mbi problemet mjedisore, ata hulumtuan me metoda te edukimin jo-formal zgjidhje
potenciale dhe reflektuan mbi ide konkrete se cfare mund te bej Rinia ne Tirane per
mbrojtjen e mjedisit. Kjo shkolle u zhvillua si pjese e Projektit “ECO-YOU (th) TIRANA“
zbatuar nga Youth4Society (Y4S) dhe Qendra për Ekselencë Destiny (QED). Projektit
“ECO-YOU (th) TIRANA“ eshte pjese e programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022
me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë
Tiranë.

*Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.*

#tirana#youth#EuropeanYouthCapital2022
#EYC2022#ActivateYouth
#EuropeanYearOfYouth#NationalYouthCongress
#CityOfTirana#Rini aktive #Vullnetarizëm#argëtim#Gjithëpërfshirje