Youth4Society » Blog Archives

Author Archives: Editor

News

Projekti Eco-You(th) Tirana, Y4S shpall procesin e prokurimit

Published by:

Ne kuader te projektit “ECO-YOU (th) TIRANA, organizata Youth 4 Society shpall procesin e prokurimit për shërbimin TRANSPORTI me Autobuz ose furgon.
Kushtet për pjesëmarrje:Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre sikurse parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese deri më 5 Nentor 2022 , në adresën e e-mailit: info@youth4society.org  
Shkarkoni thirrjen e meposhtme per me shume!

News

Eco You(th) Tirana,

Published by:

Në kuadër të projektit Eco You(th) Tirana, organizata Youth 4 Society shpall procesin e prokurimit për shërbimin akomodim.

Kushtet për pjesëmarrje:Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre
sikurse parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese deri më 5
NENTOR 2022 , në adresën e e-mailit: info@youth4society.org

Per me shume info shkarkoni dikumentin e meposhtem!