Category Archives: News

News

Nis shkolla dimerore “Te rinjte ne mbrojtje te Mjedisit

Published by:

Sot nis Shkolla Dimerore “Te rinjte ne mbrojtje te Mjedisit”. Kjo shkolle zhvillohet ne
Projekti “ECO-YOU (th) TIRANA“ i cili zbatohet nga Youth4Society (Y4S) dhe Qendra për
Ekselencë Destiny (QED). Ky projekt eshte vene ne jete si pjese e programit Tirana
Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor
Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë. Ne diten e pare pjesemarresit u njohen
me objektivat e shkolles, programin, organizatat zbatuese dhe TEYC2022.

*Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.*

#tirana#youth#EuropeanYouthCapital2022
#EYC2022#ActivateYouth
#EuropeanYearOfYouth#NationalYouthCongress
#CityOfTirana#Rini aktive #Vullnetarizëm#argëtim#Gjithëpërfshirje

News

Projekti Eco-You(th) Tirana, Y4S shpall procesin e prokurimit

Published by:

Ne kuader te projektit “ECO-YOU (th) TIRANA, organizata Youth 4 Society shpall procesin e prokurimit për shërbimin TRANSPORTI me Autobuz ose furgon.
Kushtet për pjesëmarrje:Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre sikurse parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese , në adresën e e-mailit: info@youth4society.org  
Shkarkoni thirrjen e meposhtme per me shume!

*Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.*

#tirana#youth#EuropeanYouthCapital2022
#EYC2022#ActivateYouth
#EuropeanYearOfYouth#NationalYouthCongress
#CityOfTirana#Rini aktive #Vullnetarizëm#argëtim#Gjithëpërfshirje