Youth4Society » Blog Archives

Author Archives: Editor

News

Eco You(th) Tirana,

Published by:

Në kuadër të projektit Eco You(th) Tirana, organizata Youth 4 Society shpall procesin e prokurimit për shërbimin akomodim.

Kushtet për pjesëmarrje:Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre
sikurse parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese deri në adresën e e-mailit: info@youth4society.org

Per me shume info shkarkoni dikumentin e meposhtem!

*Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.*

#tirana#youth#EuropeanYouthCapital2022
#EYC2022#ActivateYouth
#EuropeanYearOfYouth#NationalYouthCongress
#CityOfTirana#Rini aktive #Vullnetarizëm#argëtim#Gjithëpërfshirje

News

THIRRJE PËR EKSPERT- Eco You(th) Tirana

Published by:

Trajner/ekspert mjedisor për shkollën dimërore mjedisore!

Organizata Youth 4 Society shpall thirrjen për ekspert për trajner/ekspert mjedisor për shkollën dimërore mjedisore me të rinj për tu organizuar në Nëntor 2022.

Shiko dokumentin me poshte per me shume informacion!

*Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.*

#tirana#youth#EuropeanYouthCapital2022
#EYC2022#ActivateYouth
#EuropeanYearOfYouth#NationalYouthCongress
#CityOfTirana#Rini aktive #Vullnetarizëm#argëtim#Gjithëpërfshirje