Youth4Society » December 20, 2022

Daily Archives: December 20, 2022

News

Shkolla Dimerore/ Tirana European Youth Capital

Published by:

Shkolla Dimerore “Te rinjte ne mbrojtje te Mjedisit” u permbyll me sukses me nje
pjesemarrje aktive te te rinjve nga Shqiperia por dhe te ftuarve nga Italia, Maqedonia e
Veriut dhe Bosnja dhe Hercegovina. Te rinjte u njohen me nje program te strukturuar
mbi problemet mjedisore, ata hulumtuan me metoda te edukimin jo-formal zgjidhje
potenciale dhe reflektuan mbi ide konkrete se cfare mund te bej Rinia ne Tirane per
mbrojtjen e mjedisit. Kjo shkolle u zhvillua si pjese e Projektit “ECO-YOU (th) TIRANA“
zbatuar nga Youth4Society (Y4S) dhe Qendra për Ekselencë Destiny (QED). Projektit
“ECO-YOU (th) TIRANA“ eshte pjese e programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022
me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë
Tiranë.

*Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.*

#tirana#youth#EuropeanYouthCapital2022
#EYC2022#ActivateYouth
#EuropeanYearOfYouth#NationalYouthCongress
#CityOfTirana#Rini aktive #Vullnetarizëm#argëtim#Gjithëpërfshirje